Dom za stare Sanus Vita

Dobro došli u Sanus Vita!

Naš dom za odrasle i starije osobe nalazi se u zapadnom delu
Novog Sada. Objekat raspolaže sa tri nivoa, prizemlje, sprat i potkrovlje, i pripada novom tipu gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom. Dvorište je ograđeno transparentnom ogradom i poseduje uređen travnjak. Vegetacija i rastinje, kao i voćnjak,
uz klupe za sedenje i stolove čine boravak u njemu prijatnim.

Obavezujemo se...

Da ćemo Vas primiti prijateljski i učiniti boravak prijatnim i dostojanstvenim.
Da ćemo časno i pošteno da obavljamo usluge za koje smo ovlašćeni i licencirani.
Da ćemo stalnim kvalitetom naših usluga da opravdamo poverenje koje ste nam ukazali.

- Sanus Vita tim

O nama

Pružamo usluge iz oblasti socijalne zaštite, pre svega smeštaj, ishranu i negu odraslih i starijih osoba.
Naš posao shvatamo i obavljamo odgovorno, profesionalno i sa predanošću kakvu naši stanari očekuju.

Pogled na domski objekat sa ulice, Palićka 5, Novi Sad.


Naš tim

Stručan, savestan, odgovoran i profesionalan. Čine ga stalno zaposleni i saradnici po drugim osnovama u zavisnosti od potreba.
O korisnicima stalnu brigu vode medicinske sestre-tehničari, negovateljice, kuvarica-servirka i drugo pomoćno osoblje koje redovno brine o higijeni objekta, garderobi i posteljini.
Naše okruženje je mirno i prijatno, nega kvalitetna, a posvećeno osoblje omogućava da starost vašim najmilijima bude spokojna.

Briga o zdravlju

Opšta nega

O zdravlju i stanju naših stanara neprestanu brigu vode medicinske sestre i tehničari. Odgovarajuće službe Doma zdravlja Novi Sad i služba kućnog lečenja uvek blagovremeno i profesionalno pružaju usluge zavisnim korisnicima.

Medicinska nega

Kroz ugovorni odnos, u slučaju potrebe, angažuju se lekari specijalisti, i to:
kardiolog-internista, fizijatar, neuropsihijatar i drugi, radi obavljanja pregleda i primene ordinirane terapije.
U slučaju naglih promena zdravstvenog stanja angažuje se Zavod za hitnu
medicinsku pomoć Novi Sad.

Usluge

Smeštaj, ishrana i nega nezavisnih, poluzavisnih i zavisnih korisnika.Smeštaj

Obezbedili smo dvokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe opremljene garderobnim ormarima, noćnim ormarićima i zidnim lampama za svakog korisnika. Zvučni SOS taster nalazi se u svakoj sobi i toaletu. Kreveti u sobama su sa udobnim dušecima, a stacionar je opremljen medicinskim krevetima podesivih platformi upravljanim elektrohidraulikom.

Sobe sa mnogo svetla i prijatnim ambijentom.


Ishrana

U kuhinji profesionalne opremljenosti, obezbedili smo pripremu hrane u našem domu. Iskusne i kvalifikovane kuvarice, uz poštovanje gastronomskih normi, pripremaju tri do pet obroka, prilagođenih zdravstvenom stanju naših korisnika.

Kuhinja profesionalne opremljenosti.


Nega

Kroz opštu i medicinsku negu, našim korisnicima obezbedili smo 24-časovni nadzor. Redovna i po potrebi, nega uz primenu ordinirane terapije, uključujući infuziju, primenjuje se uz puno poštovanje procedure o zadovoljavanju osnovnih životnih potreba korisnika.
Radno-okupaciona terapija i organizovanje raznih aktivnosti u skladu su sa mogućnostima korisnika u cilju očuvanja njihovih postojećih potencijala.
Aktivnosti organizuju i vode, kroz razne radionice, stručni saradnici.

Dnevni boravak za društvene aktivnosti.

Kontakt

Kako do nas